Skip to main content

Klachtenreglement KidsSenz

 

KidsSenz hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en aan goede relaties. Bent u als opdrachtgever onverhoopt niet tevreden over de werkwijze of dienstverlening van KidsSenz, laat dit zo spoedig mogelijk weten. Hiervoor kunt u zich richten tot Renata Prince, eigenaar van KidsSenz. U ontvangt binnen 48 uur een reactie op de klacht met een bevestiging dat de klacht is binnengekomen.

Aansluitend wordt u binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek waarin de klacht wordt doorgenomen en wordt besproken op welke wijze KidsSenz de klacht kan verhelpen. Binnen vier weken daarna komt KidsSenz met een voorstel voor een oplossing. Mocht u samen niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht indienen bij de beroepsorganisatie Stichting ADIONA via klachtenloket@adiona.nl. Deze zal de verdere afhandeling op zich nemen. De klacht en afhandeling worden vertrouwelijk behandeld. De klacht wordt geregistreerd en bewaard tot twee jaar na afhandeling. Na deze periode wordt het dossier vernietigd in verband met de privacy van betrokkenen.

Hieronder treft u een stappenplan van de klachtenprocedure van het klachtenreglement aan. De volledige versie van het klachtenreglement kunt u downloaden via de ADIONA website (www.adiona.nl) of opvragen bij KidsSenz.

Klachtenprocedure

Stap 1:
U bent ontevreden over de dienstverlening van de coach.

Stap 2:
U dient uw klacht mondeling, dan wel schriftelijk in bij de coach. U kunt eventueel met het Klachtenloket van Adiona (klachtenloket@adiona.nl) in overleg voor advies over het formuleren van uw klacht.

Stap 3:
U probeert samen met de coach tot een oplossing te komen. Komt u samen tot een oplossing? U kunt uw klacht loslaten.

——————

Stap 4:
U bent niet tevreden met de geboden oplossing. U meldt uw klacht bij het Klachtenloket van Adiona (klachtenloket@adiona.nl).

Stap 5:
Het Klachtenloket beoordeelt of de klacht aan de formele eisen voldoet.

Stap 6:
Indien de klacht ontvankelijk is: uw klacht zal via het Klachtenloket doorgestuurd worden naar de Klachtencommissie van Adiona voor verder inhoudelijke behandeling.

Stap 7:
De Klachtencommissie komt met een advies na de klacht inhoudelijk te hebben behandeld: het advies zou kunnen leiden naar een oplossing tussen coach en klager.

Stap 8:
Indien door bemiddeling een oplossing is bereikt tussen klager en coach, dan wordt deze oplossing schriftelijk vastgelegd in een mail van het Klachtenloket aan beide partijen, die dit vervolgens dienen te bevestigen.

Stap 9:
Uw klacht is naar tevredenheid opgelost. U kunt uw klacht loslaten.

——————

Stap 10:
U bent niet tevreden met de aangeboden oplossingen die eerder zijn aangeboden, ondanks advies en bemiddeling van coach, Klachtenloket en Klachtencommissie: u bent vrij om desgewenst de stap naar de rechter te maken.