Skip to main content

Training ‘Ik ben Oké’

Cognitieve training voor kinderen van 7 – 11 jaar

Deze training is een serie van zeven bijeenkomsten waarin wordt gewerkt met herkenbare verhalen, ontspanningsoefeningen, spelletjes, bewegingsvormen en knutselopdrachten.

Begrippen waarmee we werken zijn: O jee en Oké!, de Stressladder, Schrik! en de Zintuigenboom.

De basis voor deze training is het werkboek ‘Ik ben Oké’ van Sensikids.

Het kind krijgt daarnaast een eigen map, zodat het ook thuis de spelvormen, ontspanningsoefeningen en verhalen nog eens kan herhalen samen met ouders. Dit is van belang, zodat de begrippen en ontspanningsoefeningen eigen gemaakt kunnen worden.

Daarnaast worden ook ouders zich bewuster van wat er in hun kind omgaat, waardoor ze beter op de behoeften van hun kind kunnen inspelen. Ouders leren stress sneller herkennen bij hun kind, ze leren handig omgaan met schrik en angst en krijgen tips over het omgaan met de boosheid van hun kind.

De map, het werkboek en/of de nieuwsbrief kunnen ook aan de leerkracht worden getoond, zodat hij of zij weet wat het kind heeft geleerd. Zo kan de leerkracht hier ook in de klas nog aandacht aan besteden.

De trainingen kunnen zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden.

Bij een groepstraining ‘Ik ben oké’ bestaat de groep uit minimaal drie kinderen en maximaal vijf kinderen.

Door de training leren de kinderen:

  • met prikkels om te gaan
  • meer zelfvertrouwen te krijgen
  • zichzelf en anderen beter te begrijpen
  • handige oplossingen te verzinnen als er iets vervelends of onverwachts gebeurt
  • positief te denken; van Ojee naar Oké gedachten
  • stress te herkennen en stress te reguleren
  • ontspanningsoefeningen toe te passen in verschillende situaties
  • zich beter te concentreren
  • hun eigen kwaliteiten kennen
  • omgaan met emoties