Skip to main content

Begeleiding en coaching op school

Aanbod van de Sensikidstrainingen op school aan leerlingen tussen de 5-12 jaar

Door het kind individueel of in groepsverband één van de ‘ik ben Oké trainingen’ te laten volgen, krijgt het kind handvaten en tools aangeboden om met bovenstaande problemen beter om te leren gaan.

Er worden drie verschillende cursussen van Sensikids aangeboden voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.

Klik op de betreffende training voor meer informatie over de inhoud van de trainingen.

Individuele begeleiding en ondersteuning van de zorgleerling

Naar aanleiding van een gesprek met de leerkracht, intern begeleider en/of leerling wordt gekeken wat de hulpvragen zijn en waar de ondersteuningsbehoeften liggen.

Een observatie kan nodig zijn om goed in te kunnen schatten waar het kind tegenaan loopt en wat het nodig heeft om beter te kunnen functioneren in de klas.

In overleg met de leerkracht wordt gekeken naar individuele oplossingen die in de klassensituatie toepasbaar zijn.

Hierbij kan het gaan om kleine aanpassingen of stappenplannen die met de leerling geoefend worden in en/of buiten de klas. Daarna kan het overgenomen worden door de leerkracht en doorgevoerd worden in de klassensituatie.

Daarnaast is het mogelijk om een leerling individueel te coachen, het kan dan gaan om hulpvragen als:

 • omgaan met prikkels
 • emoties leren herkennen en benoemen
 • stress reguleren
 • leren ontspannen
 • leren beter te concentreren
 • versterken van sociale interactie
 • hulp leren vragen
 • zelfvertrouwen vergroten

Door de oefeningen en spelletjes wordt gewerkt aan bewustwording en krijgt de leerling handvaten om beter om te leren gaan met bovenstaande hulpvragen.

Belangrijk in de begeleiding vind ik:

 • Het afstemmen op de karaktereigenschappen, interesses en kwaliteiten van het kind.
 • Een goede band opbouwen, pas als het kind zich veilig en op zijn gemak voelt kan het leren.
 • Kijken naar de gevoeligheden van bepaalde zintuigen van het kind.
 • Afstemmen op de prikkelverwerking van het kind, wanneer zie je onder- en/of overprikkeling.
 • Het afstemmen met de leerkracht in de klassensituatie.
 • Contact en overleg met school en thuis over de aanpak en het verloop.

Ondersteuning van de leerkracht gericht op zorgleerlingen

Samen met de leerkracht wordt op zoek gegaan naar passende oplossingen om het kind beter te laten functioneren in de klassensituatie. Voor meer rust in het kind en in de klas.
Vaak is een observatie wenselijk, om te kunnen zien wat de oorzaken van het gedrag kunnen zijn. De omgeving speelt vaak een belangrijke rol hierin. Tijdens de observatie wordt gekeken waar het kind last van heeft, denk aan bijvoorbeeld onder- of overprikkeling of een overgevoeligheid van bepaalde zintuigen.

Samen met de leerkracht wordt gekeken naar mogelijke aanpassingen die ingezet kunnen worden. Het kan gaan om bijvoorbeeld hulp/ escape kaartjes, kauw- of friemelmateriaal of uitleg geven na iedere opdracht.

Kleine aanpassingen kunnen vaak zorgen voor een positieve vooruitgang bij het kind.

Door de prikkelgevoeligheid van het kind, kan het kind op school onder andere tegen de volgende problemen aanlopen:

 • druk gedrag, veel wiebelen en friemelen
 • teruggetrokken gedrag
 • faalangstig/ onzeker zijn
 • moeite met contact leggen/onderhouden
 • concentratie problemen
 • moeite met hulp vragen